Documentatie

Folder schoolvertrouwenspersoon

Folder voor ouders

Verlofaanvraag

Als u voor uw kind verlof aan wilt vragen kan dat door het downloaden van onderstaand formulier. Dit formulier kunt u vervolgens inleveren bij Lianne ter Steeg. Hij zal vervolgens bepalen of het verlof verleend wordt.

Verlofformulier

Wijzigen van de noodnummers

Indien er wijzigingen zijn in uw noodnummers dan kunt u dit doorgeven bij de desbetreffende leerkracht. 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl