Documentatie

Inschrijfformulier Sint Martinus

Inschrijfformulier

 

Folder schoolvertrouwenspersoon

Folder voor ouders

Verlofaanvraag

Als u voor uw kind verlof aan wilt vragen kan dat door het downloaden van onderstaand formulier. Dit formulier kunt u vervolgens inleveren bij Marvin Philipsen. Hij zal vervolgens bepalen of het verlof verleend wordt.

verlofformulier
 

Wijziging van de adresgegevens en noodnummers

Indien er wijzigingen zijn in uw adresgegevens of noodnummers dan kunt u dit doorgeven bij de desbetreffende leerkracht. Hiervoor kunt u het formulier gebruiken in onderstaande link. 

Formulier wijziging adresgegevens

 

Toestemmingsformulier Privacy voorkeuren

Formulier

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT