Schoolprofiel

 

De Sint Martinus is een kleine basisschool in het dorp Megchelen; het kloppend hart van de gemeenschap. De school staat open voor alle kinderen. We werken met combinatiegroepen die les krijgen van meerdere leerkrachten. Door werkoverleg en duidelijke afspraken wordt  continuïteit gewaarborgd.

 

Het team van basisschool Sint Martinus bestaat uit 7 groepsleerkrachten, 1 intern begeleider, 1 vakleerkracht muziek, 1 conciërge, 1 interieurverzorgster en 1 directeur. Samen bieden we onze leerlingen een veilige leeromgeving, een uitdagende leer- en spelomgeving en heldere zorgstructuur.

 

De missie van de Sint Martinus geeft in één zin aan wat wij als school willen betekenen voor leerlingen. ‘Samen uitdagend leren’.

 

 

Samen

 

De Sint Martinus hecht veel waarde aan het gebruik maken van elkaars kwaliteiten. We besteden structureel aandacht aan samenwerkend leren. Leerlingen zitten in regelmatig wisselende combinaties  waarbij we naast het samenwerken ook aandacht besteden aan de zelfstandigheidsontwikkeling. Daarnaast proberen we ook zo veel mogelijk samen te werken met de Pius X in Varsselder, de Walburgis in Netterden en waar mogelijk met andere Essentiusscholen.

 

 

Uitdagend

 

We zorgen voor een afwisselend aanbod van de leerstof waarbij we gebruik maken van actuele methodes die passen bij de visie van de school. Met enige regelmatig worden en projecten georganiseerd waarbij een thema centraal staat. De Sint Martinus maakt naast de diverse methodes gebruik van zo veel mogelijk digitale leermiddelen. Ook de bibliotheek op school geeft een impuls aan het onderwijs.

 

 

Leren

 

Op de Sint Martinus hebben de medewerkers kennis van moderne didactiek. Zowel leerkrachten als leerlingen leren van en met elkaar. We werken met groepsplannen; deze gaan uit van de eigen mogelijkheden van het kind. De leerstof in de onderbouw wordt spelenderwijs aangeboden, waarna er naarmate de leerlingen ouder worden ook steeds meer aandacht wordt besteed aan het leren.


 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT