Groep 5-6


Algemene informatie

Meester Berry, Juf Kim en Meester Sjef zijn de leerkrachten van groep 5-6. Meester Berry is er op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Juf Kim is er op vrijdag en meester Sjef is er op dinsdag. Hierdoor is het mogelijk om op de dinsdag groep 5-6 te splitsen. Groep 5 krijgt dan les van meester Sjef en groep 6 van meester Berry. Op maandag krijgen de kinderen muziek van vakleerkracht Leo.

Informatieavond

De informatieavond van groep 5-6 zal dit jaar zijn op 15 september. Na deze informatieavond zal de PowerPoint op deze site worden gezet, zodat u rustig alle informatie nog even na kunt lezen.

Gym

Op donderdag heeft groep 5-6 gym. De ene week wordt er een les met toestellen gegeven en de andere week een spelles. Het is tijdens de gymles verplicht om gymschoenen te dragen.

Continurooster

Vanaf dit schooljaar gaan alle groepen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van half 9 tot kwart over 2 naar school. Op de woensdag zijn de kinderen om half 1 uit, ze blijven dan ook niet op school om te lunchen. Voor het lunchen op school is het handig dat de kinderen een theedoek meenemen dat ze kunnen gebruiken als tafelkleed. 

Bieb op school

De kinderen mogen 1 keer in de week een boek uitzoeken in de bibliotheek op school. Op vrijdag mogen de kinderen ook een boek van thuis meenemen om deze te lezen in de klas. 

deze website is gerealiseerd door schoolwebsite.nu