MR evaluatie schooljaar 2022-2023

Het afgelopen schooljaar zijn we als MR betrokken geweest bij het sollicitatieproces voor een nieuwe directeur zowel bij het uitzoeken van de kandidaten en de gesprekken met uiteindelijk een nieuwe directeur Marvin Philipsen.

We hebben een MR- GMR bijeenkomst bijgewoond. Hierbij hadden we een gastspreker Richard Eisink van CNV met als onderwerp ‘jouw rugzak vullen met ( nog meer) kennis en ( nog meer ) inzicht in je rol als (G) MR -lid.

We hebben dit schooljaar 5 vergaderingen gehad met de volgende onderwerpen; NPO gelden, schoolgids, begroting, formatie, vakantierooster, strategisch beleidsplan en ondersteuningsroute.

Er waren 2 leden van de MR aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld dus Marloes Kapelle en Kim Jansen zullen voor de komende 3 jaar opnieuw zitting nemen in de MR.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT