Oudercommissie

Wat doet de oudercommissie:
De taken en werkzaamheden van de commissie bestaan uit het verzorgen of assisteren bij :

 • Het jaarlijkse schoolreisje voor de groepen van 1 t/m 6;
 • Sinterklaas- en Kerstviering;
 • Kamp van groep 7/8;
 • Het verzorgen van een kleine versnapering tijdens de Avondvierdaagse groep 4-8;
 • Het wassen van de schoolkleding;
 • De viering van verjaardagen van de leerkrachten op meester- en juffendag;
 • Het verzorgen van koffie en thee tijdens afscheidsmusical/avond groep 8

Naast de jaarlijks terugkerende bezigheden zijn er nog allerlei incidenteel voorkomende werkzaamheden waarbij de oudercommissie wordt ingeschakeld. Dit alles vindt plaats in nauw overleg met het schoolteam.

De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden in onderling overleg in de commissie verdeeld. Bij een vacature worden de ouders uitgenodigd zich kandidaat te stellen en, indien nodig, wordt in de jaarvergadering het nieuwe lid gekozen.
Een commissielid heeft zitting voor de maximale duur van de tijd dat hij/zij kinderen op school heeft.

Eens per jaar vindt er een algemene vergadering plaats waarvoor alle ouders uitgenodigd worden. Ook is er iedere jaarvergadering een spreker over onderwerpen die voor ouders van belang zijn.

Algemene financiële middelen verkrijgt de commissie door:

 • Ouderbijdrage:
  Voor elk kind een ouderbijdrage van €15,00.
  Voor de kinderen van groep 1 t/m 6 wordt een bijdrage van €25,00 gevraagd voor het schoolreisje. De totale bijdrage is voor groep 1 t/m 6 €40,00. De kinderen van groep 7-8 gaat om het jaar op kamp. De kosten hiervan krijgen zij t.z.t. te horen. Kinderen die na december op school beginnen, zijn het nog lopende schooljaar geen bijdrage verschuldigd.
 • Schenkingen en incidentele inkomsten
 • Kledinginzameling
 • Opbrengsten van verkopen tijdens de Kerstviering

 

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT